TABELA

TABELA NEDİR ?

Yönlendirmek, tanıtma çalışmaları gibi amaçlar için, genellikle dış mekan ve kapalı alanlarda, belli kalıplar halinde monte edilerek kurulan platformlara tabela denir.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi tabela, kurumların ister ticari olsun, ister kamu hizmeti amaçlı olsun insanların dikkatini çekmek ve belli bilgileri onlara empoze etmek amacıyla kurulmuştur. Tabela özellikle dış mekânda çok zengin kullanım alanları olmasından ve herkesin görebilmesinden dolayı geniş bir yelpazeye sahiptir.Bir tabela, kullanılacak amaca ve mekâna göre istenilen boyutlarlarda, renklerde ve biçimde uygulanabilir.

Bu bakımdan tabela günümüzde reklam sektörü için önemli bir yerdedir.